Lekarze specjaliści

 

Ja i mój Zespół opiekujemy się Państwem opierajac swoje działanie na dwóch fundamentalnych zasadach: ciągłym pogłębianiu swojej wiedzy i rozwijaniu kompetencji oraz korzystania z unikatowych najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Zapewniamy Państwu tu, w naszym Mieście możliwość korzystania z tomografu komputerowego, mikroskopu zabiegowego i lasera chirurgicznego. Stosujemy tylko najwyższej jakości materiały.

 

 

dr n.med Barbara Gierat-Kucharzewska
specjalista protetyki stomatologicznej, implantolog

Dbając o najwyższą jakość usług oferowanych w moim centrum stomatologii cały zatrudniany personel posiada wysokie kwalifikacje i nieustannie je poszerza uczestnicząc w krajowych i zagranicznych stażach.

Dowodem tego jest moje członkostwo w licznych organizacjach (Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne PSI-DGOI-ICOI, Niemieckie Towarzystwo Implantologii Stomatologicznej DGOI (Deutsche Gesellschaft fuer Orale Implantologie), Międzynarodowy Kongres Implantologów Stomatologicznych ICOI (The International Congress of Oral Implantologists) oraz czynny udział w licznych szkoleniach teoretycznych i praktycznych z zakresu implantologii i implantoprotetyki dowodzi znacznych i ciągle podnoszonych kwalifikacji w dziedzinie implantologii.

Moje referencje

Dyplom Lekarza Stomatologa z oceną bardzo dobrą uzyskałam w roku 2000 kończąc studia na Śląskiej Akademii Medycznej, mając najwyższą średnią ocen z wszystkich lat studiów. Tytuł Doktora Nauk Medycznych otrzymałam po obronie w roku 2004 pracy doktorskiej będąc wtedy najmłodszym doktorem na Wydziale Stomatologii ŚUM.

W roku 2005 podjęłam studia specjalizacyjne w dziedzinie protetyki stomatologicznej,
które ukończyłam w roku 2010 zdając Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z wyróżnieniem uzyskując tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej.

W czerwcu 2015, będąc jedyną kobietą w grupie 19 lekarzy z Polski, złożyłam egzamin Miedzynarodowej Umiejętności Implantologicznej przed międzynarodową komisją egzaminacyjną ICOI International Congres of Oral Implantology , największego międzynarodowego towarzystwa implantologicznego. www.icoi.org Egzamin mój został szczególnie miło przyjęty przez Komisję i wyróżniony za złożoność przypadków implantoprotetycznych, ich całościowe, dokładne i bezbłędne planowanie i wykonanie, ze znajomością i zachowaniem najnowszych procedur leczniczych w implantologii.

W maju 2019 obroniłam w Baden Baden miedzynarodowy tytuł Diplomate - Ekspert ds. Implantologii.

Od początku mojej drogi zawodowej do dziś, byłam pracownikiem nauki na Katedrze Protetyki Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego gdzie od lat kształcę studentów oraz lekarzy specjalizujących się w protetyce. Moja pasja, zdobyta wiedza i stosowane technologie w mojej Klinice pozwalają mi wprowadzać do codziennej opieki nad Państwa zdrowiem najnowocześniejsze procedury terapeutyczne.

 
   
 


 
 

dr Agnieszka Słota
specjalność endodoncja, stomatologia estetyczna 

 
  Jestem absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W całej swojej pracy zawodowej niezwykłą wagę przykładam do najwyższej precyzji i dokładności wykonywanych przeze mnie procedur. Pragnąc zapewnić to swoim pacjentom podczas leczenia, w swojej pracy korzystam z nowoczesnych technik i najnowocześniejszego sprzętu – mikroskopu zabiegowego, lasera diodowego, ultradźwięków, radiowizjografii oraz tomografii komputerowej. Wszystko to umożliwia leczenie z dbałością o najmniejszy szczegół.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology.
W 2014 roku zdałam z wyróżnieniem egzamin kończący miedzynarodowe szkolenie podyplomowe w zakresie leczenia kanałowego Curriculum Endodontyczne PTE. Już na studiach i do dnia dzisiejszego aktywnie działałam w strukturach naukowych naukowym na Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego. Poświęcony tam czas zaowocował powstaniem publikacji naukowych, których jestem współautorem. Ciągle nadal podnoszę swoje kwalifikacje będąc uczestnikiem kursów i szkoleń w kraju i za granicą.

 
 


 
 

dr Agnieszka Witczyńska-Niemiec
lekarz dentysta

 
  Studia stomatologiczne ukończyłam w roku 2019, od tego momentu praca jest moja wielką pasją. Przykładam niezwyklą wage do delikatności i precyzji w każdej z wykonywanych przeze mnie procedur leczniczych. Z najwyższą starannością staram się opiekować Państwa zębami i jamą ustną. Ciągle poszerzam moje kwalifikacje uczestnicząc w polskich i międzynarodowych szkoleniach z zakresu endodoncji precyzyjnej. Korzystając z mikroskopu zabiegowego Kaps, tomografu Gendex Kavo, lasera zabiegowego, endometru Morita, przeprowadzam leczenie endodontyczne -kanałowe- zębów tak, by mogły wiele lat bezbólowo Państwu służyć.

 
 
 
 

dr n.med Daniel Ciapiński
specjalność chirurgia szczękowo-twarzowa, implantologia

 
  Jestem absolwentem  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Od poczatku mojej drogi zawodowej jestem  pracownikiem Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach specjalizując się w tym zakresie. 

Kończąc cztero letnie studia doktoranckie obroniłem doktorat nt. „Ocena przydatności Fibryny bogatopłytkowej w procesie gojenia zębodołu po ekstrakcji zęba” na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jestem uczestnikiem wielu sympozjów oraz konferencji naukowych w Polsce i na świecie. Jestem autorem i współautorem publikacji naukowych
w licznych czasopismach medycznych. W latach 2013- 2014  organizowałem polskie struktury Międzynarodowego Towarzystwa Implantologicznego ITI.